Obsługa nieruchomości

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie przeglądów obiektów budowlanych takich jak:

  • Wykonywanie przeglądów budowlanych,
  • Wykonywanie przeglądów instalacji gazowych,
  • Wykonywanie przeglądów kominiarskich,
  • Wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznych,
  • Wykonywanie przeglądów instalacji odgromowych,
  • Opracowywanie świadectw energetycznych,
  • Badanie efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych,
  • Badanie efektywności energetycznej urządzeń grzewczych.

W myśl art. 62 ust.1 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. o Prawie Budowlanym:

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących pod-czas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

czytaj cały art. 62 Prawa Budowlanego tutaj.